BAŞ TETKİKÇİ SÜREKLİ GELİŞİM PROGRAMI

 

“Daha iyi iyinin düşmanıdır” ilkesi ile Standart BM Trada A.Ş. Türkiye’de yine bir ilki daha gerçekleştirdi. Tetkikçi Sürekli Gelişim Programını PUKÖ (PDCA) döngüsünü hayata geçirdi. Bu programa ISO 9001:2008 Denetçi/Baş Denetçi Eğitiminde sınavını başarıyla geçmiş kişiler katılabilirler.

A - Üç adet belgelendirme tetkikine aday tetkikçi olarak katılma


Denetçi adaylarına eğitim sonrası 20 adam/günlük zorunlu tetkikleri tamamlamaları için
Ücretsiz olarak 3 belgelendirme tetkikine aday tetkikçi olarak katılma hakkı verilecektir. (Bakınız baş tetkikçi atama süreci ve şartları)

B - Workshop ( 1 Gün)

Süreç Bazlı Tetkik
ISO 9001: 2000 standardına ve ISO 9001: Auditing Practice Group” tarafından oluşturulan kılavuzlar çerçevesinde etkin grup çalışmasıyla farkındalık yaratarak etkin süreç tetkikinin yapılmasını amacıyla tetkikçi niteliğinin iyileştirilmesini sağlamaktır.

Kapsam ve İçerik

Etkin Tetkik Hazırlığı (P)
Etkin toplantı yönetimi
İki aşamalı denetim nasıl yapılır?
Proseslerin tanımlanması
Etkin soru listelerinin hazırlanmasıKalite yönetim sisteminin
kapsamının belirlenmesi ve belgelendirilmesi
Elektronik ortamda yönetim sisteminin tetkik edilmesi,

Etkin Denetim Gerçekleştirme (U)
Sürekli gelişimin denetimi
Üst yönetim süreçlerinin etkin denetimi
Katma değer yaratan denetim
Kalite politikası ve hedeflerin etkin denetimi
Müşteri geribildirim süecinin denetimi
İç iletişimin denetimi

Etkin takip ve raporlama (K)
Uygunsuzlukların dokömante edilmesi
Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi ve kapatılması
Kalite Yönetim Sisteminin Etkinliğinin ölçülmesi ve geliştirilmesi
ISO 19011 standardının etkin kullanımı

Denetçi Kalifikasyonun Geliştirilmesi (O)
Proses yaklaşımının anlaşılması
Kalite yönetim sisteminin minimum dokümanla denetimi
Yasal mevzuatların denetimi
“Uygun olduğunda” proseslerin tanımlanması ne demektir?
ISO TC 176 İş Planı

Program
09:30-12:30 
Etkin Tetkik Hazırlığı (P)
Etkin Denetim Gerçekleştirme (U)
Etkin takip ve raporlama (K)
Tetkikçi Kalifikasyonun Geliştirilmesi (O)
Konularının açıklanması
12:30-13:30 Ara
13:30-16:30
Grupların oluşturulması ve görevlerin belirlenmesi
Workshop sorusunun belirlenmesi
Beyin fırtınası
Görüşlerin toparlanması
Görüşlerin gruplandırılması
Rapor yazımı


Ana Sayfa | İletişim | Linkler | İnsan Kaynakları | Site Haritası

Standart BM Trada Belgelendirme A.Ş. © 2008-2020 Tüm hakları saklıdır.
Cevizli Mah. Tugay Yolu Caddesi No:20/B Ofisim İstanbul İş Merkezi K:7 No:42 Maltepe, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (216) 574 88 01 Pbx - Faks: +90 (216) 574 78 82 - E-mail: info@bmtrada.com.tr