FSC® Orman Koruma ve Gözetim Zinciri (CoC) Belgelendirmesi

CoC (Chain of Custody) - Gözetim Zinciri, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar; işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm başarılı safhalarını içine alan bir yönetim sistemidir. Etiket, kağıt, ambalaj, matbaa ürünleri, kitap, dergi, gazete, kağıt temizlik ürünleri, mobilya, kereste, vs. ürünlerin üreticilerini ve ticaretini yapanları kapsamaktadır. CoC belgelendirmesi, belgeli orman ürünlerinin yine belgeli, iyi yönetilmiş (well-managed) malzemelerdenüretildiğini ve bazı sıkı kontroller altında uygulanan etiketleme yöntemi ile, bu ürünlerin tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında belgeli olmayan orman ürünleri ile karışmayarak üretildiğini sağlamayı amaçlar.

Şu anda dünyada bir orman ürünün iyi yönetilmiş bir kaynaktan sağlandığını göstermenin en geçerli yolu, CoC yönetim sistemini kurmak, işletmek ve bu yönetim sistemini akredite ve bağımsız bir belgelendirme kuruluşu vasıtasıyla belgelendirmekten geçmektedir. FSC® belgesi, orman ürünleri üreten, işleyen, dağıtımını yapan veya dönüştüren bir firmada CoC (Gözetim Zinciri) yönetim sisteminin uygulandığını göstermek amacıyla bu konuda akredite edilmiş, bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından ilgili FSC® standardına göre yapılan denetimler sonucunda firmaya verilen belgedir. FSC® belgesi sayesinde;

 • FSC® markasını ve etiketlerini kullanma hakkına sahip olarak, ürünlerin yasal ve iyi yönetilmiş kaynaklardan geldiğini gösterebilir,
 • Mevcut orman ürünlerinin yasal olması nedeniyle uluslararası tanınma ve prestije sahip olur,
 • Gelecek nesillere ormanların sağlıklı bir şekilde devredilmesi sorumluluğunuzu yerine getirmiş olursunuz.
FSC® - Forest Stewardship Council®'ün kendisi firmalara bu denetimi yapmayarak, kendi koyduğu standartlar ve gereklilikler arasındaki bağımsızlığını korumaktadır. FSC®, akredite belgelendirme kuruluşları tarafından yayımlanan belgeleri kendi web sitesinde duyurmaktadır. “Warringtonfire Testing And Certification Limited, trading as BM TRADA” FSC® belgelendirmesi için akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşudur ve FSC® belgesini vermeye yetkilidir.

Ormandan son kullanıcıya tedarik zinciri, farklı taşıma metotları kullanılarak, genellikle farklı ülkeler arasındaki orman ürünleri hareketini içerecek şekilde uzun ve karmaşık olabilir. Ağaç ve kağıdın birçok varyasyonundan dolayı, tedarik zinciri birçok farklı kuruluşu ve süreci de içerebilir. Gözetim zinciri, tedarik zincirinin uzunluğuna veya karmaşıklığına bakılmaksızın, ağaç ve kağıt ürünlerinin ormandan son kullanıcıya kadar götürdüğü, işleme, üretim, nakliye ve dağıtımın tüm aşamalarını içeren, kırılmayan bir zincirdir. Son kullanıcı için buradaki zorluk, genellikle bir etiket taşıyan ürünlerin, sertifikalı ve iyi yönetilen bir ormandan geldiğinden emin olmaktır. Bu nedenle, gözetim zinciri sertifikası, sertifikalı ağaç veya kağıt ürünlerinin iyi yönetilen ormanlardan geldiğine dair bağımsız, üçüncü şahıslara ait bir doğrulama sağlar ve bu ürünlerin sıkı kontroller altında, sertifikasız hammadde veya ormanlardan gelen diğer ürünlerle tedarik zincirindeki herhangi bir noktada karıştırılmadığını doğrular.

Tedarik zinciri, çeşitli projelerden biri altında sertifikalı bir ormanla başlar. Hangi sertifikasyon sistemi kullanılırsa kullanılsın, tedarik zinciri boyunca satıcıdan alıcıya geçerken ürün hakkında hangi iddiada (FSC® claim) bulunabileceğini belirler. Örneğin; orman, FSC®'nin Orman Yönetimi standardına göre belgelenmiş ise, hasat şirketi, kesimhane, kereste fabrikası, kereste tüccarı ve marangoz, her birinin kendi gözetim zinciri sertifikasına sahip olduğu sürece, marangozun müşterisi kerestenin FSC® sertifikalı olduğunu bilir. Zincirde bir kırılma varsa, örneğin, - marangoz FSC® CoC sertifikasına sahip değilse - o zaman bir iddia (FSC® claim) bir sonraki alıcıya aktarılamaz ve marangozun müşterisinin, üründe kullanılan kerestenin FSC® sertifikalı olduğuna dair hiçbir güvencesi yoktur. Bu sebeple, tedarik zincirine dahil olacak kuruluşlar, kendi tedarikçilerinin ve son kullanıcı hariç müşterilerinin FSC® gözetim zinciri sertifikasına sahip olması gerektiğinin farkında olmalıdırlar.

Forest Stewardship Council®, kısaca FSC®, "Dünyadaki ormanların çevresel olarak uygun, sosyal açıdan yararlı ve ekonomik olarak uygulanabilir bir şekilde yönetilmesi" misyonunu üstlenen, kar amacı gütmeyen çok ortaklı bir kuruluştur. FSC® ilkelerine ve kriterlerine göre 100'den fazla ülkede yaklaşık 46.000 Gözetim Zinciri Belgesi ile toplam 223 milyon hektarlık orman belgelendirilmiştir. FSC®’nin Politika ve Standartlar Birimi, orman belgelendirmeden zincir belgelendirmeye kadar tüm FSC® standartlarının yönetiminden ve kontrolünden sorumludur. Rio'daki 1992 Dünya Zirvesi'nde, ormansızlaşmayı durdurmak için bir anlaşmaya varılamadığından, bir grup işletme ve çevreci sivil toplum kuruluşu Forest Stewardship Council®’i oluşturmak için bir araya geldi. 1993 yılında Kanada Toronto'da düzenlenen ilk FSC® Genel Kurulunda toplanan grup, dünya çapındaki orman uygulamalarını iyileştirecek gönüllü, pazar temelli bir yaklaşım oluşturmak için yola çıktı. Aslen 1994 yılında Meksika'nın Oaxaca şehrinin ormanlık bölgesinde bulunan FSC® sekretaryası, 2003 yılında Almanya'nın Bonn kentine taşındı. 1995 yılında, FSC®'nin ABD bölümü kuruldu ve şu anda merkezi Minneapolis, Minnesota'da bulunmaktadır.

İlgili Standartlar

 • FSC® STD 40-003 Standard for Multi-Site certification of Chain of Custody Operations.
 • FSC® STD 40-004 FSC Standard for Chain of Custody Certification.
 • FSC® STD 40-005 Standard for company evaluation of FSC Controlled Wood.
 • FSC® STD 40-007 FSC Standard for sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects.
 • FSC® STD 50-001 Certificate Holder Trademark Requirements.

FSC® Koruma ve Gözetim Zinciri Sistemi Uygulama Aşamaları

Kritik Kontrol Noktaları (KKO)

CoC yönetim sistemini uygulamak isteyen bir organizasyonun ilk yapması gereken bütün kritik kontrol noktalarını öncelikle tespit etmektir. KKO, belgeli ürünlerle belgeli olmayan ürünlerin birbirine karışma risklerinin olduğu noktalardır. Bütün bu noktalar kontrol altına alınarak karışımın olmayacağı garanti edilmelidir. KKO genellikle aşağıdaki hususlarda oluşabilir;

 • Ham madde satın alımında
 • Mal kabul (girdi alım kısmı)
 • Üretim kontrolü
 • Bitmiş nihai ürün stoklarında
 • Satış kısmında

Kritik kontrol noktalarında oluşabilecek bu karışımı önlemek için ürün tanımlamasını yapmak, uygun dokümantasyon yapısını oluşturmak ve personelin ihtiyaç duyduğu eğitimleri sağlamak gerekmektedir.

Ürün Tanımlama

 • Belgeli ve belgeli olmayan ürünlerin birbirlerine karışmasını önlemenin en kolay yollarında biri ürünün net olarak kimliğinin tespit edilmesi ve tanımlanmasıdır.
 • Belgeli ormandan/kaynaktan gelen ürünlerin net olarak tanımlanmalı ve bununlar ilgili metodu gösteren ve kontrol eden bir prosedür oluşturulmalıdır.
 • Belgeli bir kaynaktan gelen bitmiş veya halen üretilmekte olan ürünleri izlemek için özel bir izleme/kodlama sistemi oluşturulabilir.
 • Üretim akışı esnasından belgeli olan veya olmayan ürünler üretim bandında fiziksel bir yola veya zamana bağlı ayrıştırılabilir.

Dokümantasyon

Dokümantasyon CoC sisteminin en temel parçalarından biridir.

 • Satın alma, taşıma, depolama, satış kayıtları gibi belgeli ürünlere ait olan bütün kayıtların tutulması.
 • Tanımlanmış tüm kritik kontrol süreçlerinin uygulamasını tarif eden dokümante edilmiş prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.
 • Giren malların hangi kaynaktan ve ne miktarlarda geldiğini gösteren ve hangi miktarlarda mamulün üretildiğini gösteren tam ve doğru üretim kayıtları tutulması ve saklanması gerekmektedir.

Eğitim

Sistemin etkin bir şekilde çalışmasının sağlanabilmesi için tüm personelin gerekli sistem eğitimlerini almış olması gerekmektedir.

 • CoC yönetim sisteminin uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için sorumlu ve yetkilendirilmiş bir yönetim temsilcisinin tanımlanmış olması gerekmektedir.
 • Bütün çalışanların CoC sistemi içerisindeki sorumluluklarının bilincinde olması gerekmektedir. Bu görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm eğitimleri almış olmaları gerekir.
 • Mevcut eğitim ve personel bilgilerinin ve tecrübelerinin yer aldığı kayıtları oluşturulmalı, ilgili operasyonlarda kalifiye elemanlarını çalıştığı personel kayıtları ve verilen eğitimlerle gösterilebilmeli ve ilave eğitim ihtiyacı belli bir periyot dahilinde tespit edilmelidir.

Denetçi Tarafından Takip Edilecek Kayıtlar

Doğru bir şekilde kayıt tutmak CoC sistemi açısından çok önemlidir. Bütün kayıtlar okunabilir, ulaşılabilir ve doğru hazırlanmış olmalıdırlar. Denetçiler tarafından özellikle bakılabilecek kayıtlar;

 • İlgili operasyonel faaliyetlere yönelik olarak hazırlanmış, ürün tanımlama, depolama, satınalma ile ilgili tüm prosedürler ve ilgili kayıtlar.
 • CoC yönetim sistemini ilgilendiren tüm kayıtlar minimum 5 yıl saklanmalıdır.

Aşağıda belirtilen kayıtların sürekliliği sağlanmalıdır;

 • Satınalma, satınalma sipariş emirleri, kontratlar, sözleşmeler, faturalar ve onaylanmış tedarikçi listeleri.
 • Mal kabul notları, teslimat formları.
 • Ham madde ve bitmiş ürün stokları ile ilgili kayıtlar.
 • Üretim ile ilgili kayıtlar.
 • Talep, teklif formları, faturalar.

CoC sisteminin en önemli kısımlarından birisi de satın alınan belgeli ürünlerin miktarı ve satılan belgeli ürün miktarıdır. Bununla ilgili kayıtlar;

 • Her bir tedarikçiden alınan ham madde, ara mamul maddesinin miktarı ve de her bir madde için toplam alım miktarı.
 • Belgeli ürünlerin tüm satış detayları, her bir müşteriye satılan belgeli ürün miktarı ve sayısı artı toplam ürün başına satış miktarı.

FSC® Koruma ve Gözetim Zinciri Sistemi Belgelendirme Süreci

Başvuru

Talep formunda belirtilen kısımlar firma tarafından eksiksiz doldurulduktan sonra bir fiyat teklifi hazırlanır ve müşteriye sunulur. Ardından karşılıklı olarak bir sözleşme imzalandıktan sonra bir denetim tarihi tespit edilir.

Denetim

Açılış Toplantısı

Denetçi denetim ile ilgili süreci kısaca anlattıktan sonra CoC sisteminin kapsamını tayin eder.

Denetim Süreci

Aşağıdaki süreçlerden oluşmaktadır;

 • Girdi Alım, Mal Kabul
  • Satın alma departmanı ziyaret edilir.
  • Dokümantasyonun ve kayıtların gözden geçirilmesi ve kontrolü.
  • Gelen hammadde ve ürünlerin fatura, ölçü ve ilgili kayıtlarına bakılması.
  • Gelen hammaddelerin depolama koşulları, depo içerisindeki lokasyonları da dahil olmak üzere kontrol edilerek bakılması.
  • Girdi kontrolünün CoC sistemi çerçevesinde değerlendirilmesi.
 • Üretim Süreci
  • Belgeli olan ürünler ile belgeli olmayan ürünlerin karışımının önlenmesine yönelik yapılan risk kontrolünün denetlenmesi.
  • Uygulanmakta olan kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi.
  • İşleme, sınıflandırma ve ambalajlama sürecinin tanımlanması ve kontrolünün denetlenmesi.
 • Çıktı
  • Depodaki ayrıştırılmış veya tanımlanmış belgeli ürünler.
  • Etiketleme ve sevk.
  • Satış departmanı.

Rapor ve Belgenin Yayımlanması

Denetim raporu hazırlandıktan sonra BM Trada merkez ofis tarafından incelenir ve belgelendirmeye engel bir durum yok ise FSC® CoC belgesi yayınlanır.

Gözetim Denetimleri

Gözetim denetimleri yılda en az bir kere olmak üzere yapılmaktadır.

 • FSC® belgesi 5 yıl geçerliliği olan bir belgedir.

İlgili Standartlar

 • FSC® STD 40-003 Standard for Multi-Site certification of Chain of Custody Operations.
 • FSC® STD 40-004 FSC Standard for Chain of Custody Certification.
 • FSC® STD 40-005 Standard for company evaluation of FSC Controlled Wood.
 • FSC® STD 40-007 FSC Standard for sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects.
 • FSC® STD 50-001 Certificate Holder Trademark Requirements.

Kimler FSC® CoC Sertifikası Almalıdır?

FSC® sertifikalı olduğu iddia edilecek bir ürün için, sertifikalı orman veya geri kazanım noktasından, bir işletme tarafından satış belgelerinde FSC® tanımıyla satışına ve/veya ürünün üretildiği ve FSC® etiketini aldığı noktaya kadar ürünün yasal sahipliğindeki her türlü değişikliği kapsayan ve FSC® akreditasyonuna sahip belgelendirme kuruluşu aracılığı ile bağımsız olarak belgelendirilmiş kesintisiz bir tedarik zinciri bulunmalıdır. Bu nedenle, FSC® Gözetim Zinciri (Chain of Custody veya CoC) sertifikası, sertifikalı ürünlerin yasal sahibi olan ve aşağıdaki faaliyetlerden en az birini gerçekleştiren, orman kaynaklı ürünlerin tedarik zincirinde yer alan tüm kuruluşlar için zorunludur;

 • Satış belgelerinde FSC tanımına sahip FSC® sertifikalı ürünlerin satışını yapmak,
 • Ürünleri FSC® sertifikalı olarak etiketlemek,
 • FSC® tanımıyla satılan ürünlerin üretimi veya ürünün içeriğinde (örn: ürüne orman kaynaklı materyaller karıştıran veya ekleyen) veya fiziksel bütünlüğünde (örn: yeniden paketleme, yeniden etiketleme) değişiklik yapmak,
 • FSC® STD 50 002 FSC® Ticari Markalarının Sertifikalı Olmayan Kuruluşların Promosyon Kullanımına İlişkin Gereksinimler standardına uygun olarak sertifika sahibi olmayan kuruluşlar (örn. perakendeciler) tarafından tanıtımı yapılabilecek bitmiş ve FSC® etiketli ürünler hariç, FSC® sertifikalı ürünlerin tanıtımını yapmak.

NOT: Zincirdeki müteakip müşterilerin, FSC® sertifikalı ürünleri diğer sertifikalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanmak ve/veya FSC® Sertifikalı olarak yeniden satmak istemesi halinde FSC® tanımları gerekmektedir.

Aşağıdakiler dahil, sertifikalı ürünlerin yasal sahipliğini üstlenmeksizin sertifika sahibi işletmelere hizmet sunan işletmeler için Gözetim Zinciri sertifikasyonu gerekmemektedir.

 • Alıcı ile satıcı arasında sertifikalı ürünlerin ticaretini düzenleyen aracılar ve açık arttırma şirketleri,
 • İçeriğini veya fiziksel bütünlüğünü değiştirmeksizin sertifikalı ürünleri taşıyan ve/veya geçici olarak depolayan veya saklayan lojistik hizmeti sağlayıcıları,
 • FSC® STD 40 004 V3.0 EN Chain of Custody Certification standardının 12. maddesine uygun bir şekilde bir taşeronluk sözleşmesi çerçevesinde hareket eden yükleniciler.

Kaynak: FSC® STD 40 004 V3.0 EN Chain of Custody Certification

Bir Ürünün, Hangi Bileşenleri Belgelendirilmelidir?

Bir ürünün orman kaynaklı bileşeninin çıkarılmasıyla fonksiyonelliğini kaybediyorsa, o bileşenin işlevsel bir amacı vardır. Üründe fonksiyonel bir amacı olan tüm orman kaynaklı bileşenler Gözetim Zinciri (FSC® CoC) kontrol şartlarına uygun olmalıdır. İkincil işlevlere sahip orman temelli bileşenler (örneğin; nakliye, koruma veya dağıtım için) Gözetim Zinciri kontrol şartlarından muaf tutulabilir.

NOT: Orman kaynaklı girdilerden (örneğin kağıt veya odun) yapılan paketleme, içindeki üründen ayrı bir unsur olarak kabul edilir. Bu nedenle, kuruluş ambalajını veya içeriğini veya her ikisini de sertifikalı olarak belgelendirmeyi tercih edebilir.

Kaynak: FSC-STD-40-004 V3.0 EN Chain of Custody Certification

FSC® Claim

FSC® sertifikalı veya FSC® Controlled Wood çıkış ürünleri için satış ve teslimat belgelerinin üzerinde yapılan bir tanımlamadır. FSC®'nin tanımları şunlardır: FSC® 100%, FSC® Mix x%, FSC® Recycled x%, FSC® Mix Credit, FSC® Recycled Credit ve FSC® Controlled Wood.

FSC® 100%

Yalnızca FSC® sertifikalı doğal ormanlardan veya ağaçlandırmalardan elde edilen girdilere dayalı ürünler için FSC® tanımı. (Transfer kontrol sistemi için tanımlama)

FSC® Mix x%

Aşağıdaki malzeme kategorilerinden birinin veya daha fazlasının karışımından oluşan ürünler için FSC® tanımı: FSC® 100%, FSC® Mix, FSC® Recycled, kontrollü malzeme, FSC® Controlled Wood, tüketici sonrası geri kazanılmış ve / veya tüketici öncesi geri kazanılmış malzeme. (Yüzdesel ve/veya transfer kontrol sistemi için tanımlama)

FSC® Mix Credit

Aşağıdaki malzeme kategorilerinden birinin veya daha fazlasının karışımından oluşan ürünler için FSC® tanımı: FSC® 100%, FSC® Mix, FSC® Recycled, kontrollü malzeme, FSC® Controlled Wood, tüketici sonrası geri kazanılmış ve / veya tüketici öncesi geri kazanılmış malzeme. (Kredi kontrol sistemi için tanımlama)

FSC® Recycled x%

FSC®, yalnızca geri kazanılmış kaynaklardan gelen girdiler kullanılarak geri dönüştürülmüş ürünler için yapılan tanımlama. (Yüzdesel ve/veya transfer kontrol sistemi için tanımlama)

FSC® Recycled Credit

FSC®, yalnızca geri kazanılmış kaynaklardan gelen girdiler kullanılarak geri dönüştürülmüş ürünler için yapılan tanımlama. (Kredi kontrol sistemi için tanımlama)

Kaynaklar: FSC®-STD-01-002 Glossary of Terms October 2017, FSC®-STD-40-004 V3.0 EN Chain of Custody Certification

FSC® CoC Sistemi Nasıl Uygulanır?

Prosedür:

Kuruluşta hali hazırda yürütülen bütün süreçlerin ve FSC® standartları ile ilgili gereksinimleri karşılayacak bir prosedür hazırlanmalıdır.

Yönetim Temsilcisi:

Kuruluşta FSC® ile ilgili süreçleri yönetecek kişidir. Yönetim temsilcisi aynı zamanda firmadaki bütün personeli firma bünyesindeki FSC® uygulamaları konusunda yönlendirecek kişidir.

Lisans Anlaşması:

Kuruluşta imza yetkili bir kişi, FSC® ile kuruluş arasında güncel Lisans Anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı kuruluş bünyesinde muhafaza etmek zorundadır.

Kritik Kontrol Noktası:

FSC® sertifikalı hammadde ile sertifikasız hammaddenin birbirine karışma riskinin yüksek olduğu noktalardır. Bu noktalarda çalışan personel kesinlikle kendi konusunda FSC® uygulamaları ile ilgili eğitim almalıdır. Kritik kontrol noktalarına örnek vermek gerekirse; hammadde tedariki, satınalma evrakları (fatura, irsaliye, paketleme listesi vb.), hammadde ve ürünlerin fiziksel ve tanımsal olarak FSC® sertifikalı ve sertifikasız olarak ayrıştırılması, FSC® sertifikalı hammadde ve ürünleri kayıtları, satış evrakları (fatura, irsaliye, paketleme listesi vb.), ithalat-ihracat ve ilişkin süreçler, ürün grubu (FSC®-STD-40-004a’ya göre) ve FSC® tanımları, FSC® kontrol sistemi, FSC® logo kullanımı, dış tedarik, uygun olmayan ürünler, şikayetler vb. Kritik kontrol noktası, kuruluştan kuruluşa değişiklik gösterebilir. Her kuruluş prosedüründe kendi kritik kontrol noktalarını ve sorumlularını belirlemelidir.

Eğitim:

Kuruluş, personeline FSC® konusunda eğitim vermelidir. Özellikle kritik kontrol noktasında çalışan personele kendine ait FSC® uygulamaları ile eğitilmesini sağlamalıdır. Prosedürde tanımlanmalıdır.

İSG:

Kuruluş, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bulunduğu ülkenin yasal mevzuatına uymalıdır. Personeline İSG konusunda eğitmeli ve çalışma esnasında ihtiyacı olacak kişisel koruyucu donanımı sağlamalıdır.

Kayıtlar:

Kuruluş FSC® ile ilgili aşağıda sıralanmış kayıtları en az 5 yıl süre ile saklamalıdır; Prosedür, Satın alma evrakları (fatura, irsaliye, paketleme listesi, satın alma siparişi vb), Satış evrakları (fatura, irsaliye, paketleme listesi vb), Malzeme-Ürün stok kayıtları, Hammadde girdi-Ürün çıktı kayıtları, Ürün grubu listesi, Eğitim kayıtları, Yıllık hacim özetleri (belirlenen 1 yıllık periyotta tedarik edilen hammadde miktarı, üretime dahil edilen miktar, satılan ürün miktarı, stoktaki hammadde-ürün miktarı bilgilerini içerir), Logo onay kayıtları, Tedarikçi ile ilgili kayıtlar (tedarikçi doğrulama kaydı, onaylı tedarikçi listesi vb), Uygun olmayan ürünler ve şikayetler ile ilgili kayıtlar ve varsa dış kaynak kullanımı ile ilgili kayıtlar. Prosedürde tanımlanmalıdır.

Sertifikalı Tedarikçilerin Listesi:

Kuruluş, FSC® sertifikalı hammadde tedarik ettiği firmaları düzenli olarak https://info.fsc.org/ web sitesinden düzenli olarak sertifikalarının geçerliliğini kontrol etmesi gerekmektedir. Kuruluş kontrol ettiğini kanıtlayabilmelidir. Prosedürde tanımlanmalıdır.

Hammadde Tedariki:

Satın alınan hammaddenin sertifikalı olması, üzerinde FSC® ticari markası taşımasından değil, satın alma faturası ve evrakları üzerinde yazan tedarikçi sertifika no ( xx-COC-xxxxxx ) ve FSC® tanımı (FSC® 100%, FSC® Mix x%, FSC® Mix Credit, FSC® Recycled Credit, FSC® Recycled 100% gibi) ile anlaşılır. Satın alma fatura ve evraklarında FSC® sertifika no ve FSC tanımı yazmıyor ise o hammadde FSC® sertifikalı değildir. Prosedürde tanımlanmalıdır.

Ayrıştırma:

FSC® sertifikalı hammadde ve sertifikasız hammadde kesinlikle birbirinden fiziksel, dönemsel veya tanımlama yöntemlerinden en az biri ile ayrıştırılmalıdır. Ayrıca stok kayıtlarında FSC sertifikalı ve sertifikasız hammadde ayrı stok isimleri ile, FSC® sertifikalı olduğunu belirtecek şekilde kayıt altına alınmalıdır. Prosedürde tanımlanmalıdır.

Üretim Kontrolü:

FSC® sertifikalı hammadde ve ürün ile sertifikasız hammadde ve ürün her aşamada birbirinden ayrıştırılmalıdır. Kuruluşta aynı anda hem FSC® sertifikalı hem de sertifikasız ürün üretimi varsa, bu ayrıştırmayı nasıl yapacağını prosedüründe tanımlamalı ve uygulamalıdır. FSC sertifikalı malzeme eğer sertifikasız bir malzeme ile karışır ise o ürün artık sertifikasız olarak devam etmelidir. Kuruluş kendi üretim veya işletim sistemine uygun olan FSC® kontrol sistemlerinden en az birini prosedüründe tanımlamalı ve uygulamalıdır. Bu sistemler sırası ile Transfer Sistem, Yüzdesel Sistem ve Kredi Sistemidir. Prosedürde tanımlanmalıdır.

Ürün Kontrolü:

Hammadde kadar bitmiş ürün de FSC sertifikalı ve sertifikasız olarak ayrıştırılmalıdır. Bu ayrıştırma bitmiş FSC® sertifikalı ürün üzerine FSC® ticari markalarını uygulayarak ya da depoda bulunan bir işaretleme tabelası ile olabilir. Prosedürde tanımlanmalıdır.

Dönüşüm Faktörü:

Kuruluş tarafından kullanılan belirli bir dönüşüm sürecine giren ve çıkan malzeme miktarı arasındaki oran. Dönüşüm faktörü, çıktı miktarını girdi miktarına bölerek hesaplanır ve tüm ürüne veya bir ürünün her bir bileşenine uygulanır. Her bir ayrı ürün grubu ve her ürünün her aşaması için ayrı ayrı hesaplanmalı ve prosedürde tanımlanmalıdır.

Kontrol Sistemi:

Çıktılar için FSC tanımının belirlenmesini sağlayan sistemler; Transfer, Yüzdesel ve Kredi Sistemi.

 • Transfer Sistem: Çıktıların girdi materyali kategorisi ile aynı veya daha düşük olan bir FSC® tanımı ile satılmasını sağlayan FSC kontrol sistemi ve varsa en düşük ilişkili yüzde tanımı veya kredi tanımı.
 • Yüzdesel Sistem: Çıktıların bir iş emrindeki veya belirli bir talep süresi boyunca üretime katkıda bulunan girdilerin oranına karşılık gelen FSC® tanımı ile satılmasını sağlayan FSC® kontrol sistemi.
 • Kredi Sistemi: Üretim girdilerinin miktarına ve uygulanabilir dönüşüm faktörlerine karşılık gelen bir kredi tanımı ile bir ürün grubunun çıktılarının bir kısmının satılmasını sağlayan FSC® kontrol sistemi.

FSC® Sertifikalı Ürün Satışı:

Kuruluş FSC® sertifikalı hammaddeler ile ürettiği veya işlettiği ürünleri sertifikalı olarak satmak istiyorsa satış faturası ve evrakları üzerinde kuruluşa ait FSC® sertifika no’yu ( xx-COC-xxxxxx ) ve ürüne ait FSC® tanımını (FSC® 100%, FSC® Mix x%, FSC® Mix Credit, FSC® Recycled Credit, FSC® Recycled 100% gibi) kesinlikle yazılmalıdır. Prosedürde tanımlanmalıdır.

FSC® Ticari Marka Kullanımı:

FSC® ticari marka kullanımları iki farklı şekilde olabilir;

 • 1. Ürün üzeri ticari marka kullanımı
 • 2. Promosyonel ticari marka kullanımı

Kuruluş her bir ticari marka kullanımı için belgelendirme kuruluşu aracılığı ile ticari marka kullanım onayı almalıdır. Onay alınmadan hiçbir ticari marka kullanımı basılmamalı veya teşhir edilmemelidir. Bu onay kayıtları en az 5 yıl süre ile saklanmalı ve bu süreç prosedürde tanımlanmalıdır.

FSC® CoC sisteminin uygulanması için gerekli dokümante edilmesi gereken prosedür ve prosesler;

 • FSC®-STD-40-004a standardına göre belirlenen ürün grubu listesi hazırlanmalıdır.
 • Yönetim Temsilcisi atanmalıdır ve dokümanda tanımlanmalıdır.
 • Kritik Kontrol Noktaları ve Sorumluları prosedürde tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Eğitim prosedürü tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Şikayetlerin değerlendirilmesi prosedürü tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Uygun olmayan ürün prosedürü tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Kayıtları tutulması gereken dokümanların listesi tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Satın alma prosedürü tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Tedarikçi doğrulama prosedürü tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Malzeme kabul ve depolama prosedürü tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Sertifikalı malzemelerin ayrıştırılması prosedürü tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Üretim proseslerinin tamamı prosedürde tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Dönüşüm faktörü hesaplaması ve açık formülü prosedürde tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Satış prosedürü tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.
 • Hammadde muhasebe kayıtları tutulmalı ve prosedürde metodu tanımlanmalıdır.
 • Yıllık hacim özeti raporu hazırlama metodu prosedürde tanımlanmalı ve güncel olmalıdır.
 • FSC® kontrol sistemi prosedürde tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir. (Transfer Sistem, Yüzdesel Sistem ve Kredi Sistemi)
 • FSC® ticari markalarının kullanımına ait prosedür tanımlanmalı ve dokümante edilmelidir.

Dünyada ve Türkiye'de FSC® Uygulamaları

 • Dünya çapında 30 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 199.636.852 ha orman FSC® FM/CoC sertifikalıdır.
 • Dünya çapında 30 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 37.891 adet FSC® CoC sertifikalı kuruluş mevcuttur.
 • Dünya çapında 30 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 1.632 adet FSC® FM/CoC sertifikalı orman mevcuttur.
 • Türkiye’de 30 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 411 adet FSC® CoC sertifikalı kuruluş mevcuttur.
 • Türkiye’de 30 Mayıs 2019 tarihi itibari ile 8 adet orman FSC® FM/CoC sertifikalıdır. Bunlar; Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Aladağ Orman İşletmesi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüdür. Türkiye’deki toplam FSC® FM/CoC sertifikalı alan miktarı ise 3.121.401,16 ha’dır.
 • Türkiye için hazırlanmış 185 sayfalık Risk Analiz’i mevcuttur. (Centralized National Risk Assessment for Turkey, 08 Mayıs 2018)

Sıkça Sorulan Sorular

1. Kuruluşun FSC® kapsamı nedir? Kapsamda neler yazılır?
FSC® Gözetim Zinciri sertifikasının kapsamı, kuruluşun FSC® tarafından akrediteli bir sertifikalandırma kuruluşu tarafından denetime dahil edilen tesis lokasyonlarını, ürün gruplarını ve faaliyetlerini ve bunların denetlendiği sertifikalandırma standartlarını tanımlar. Bir kuruluşun kapsamında, FSC® belgeli olarak üreteceği ürünleri, bu ürünleri üretirken yapmış olduğu aktiviteleri, bu aktivitelerin gerçekleştirilmiş olduğu tesis lokasyonları ve firmada uygulanabilir belgelendirme standartları yazabilir.
2. Dışarıdan aldığımız hizmetler, kapsama dahil edilmeli midir?
Eğer dışarıdan aldığımız hizmet (taşeron) FSC® uygulamalarımız kapsamında üreteceğimiz ürünün üretim aşamalarından biri ise, hammadde tedarikinde bir aşama ise (ağaç hasadı gibi) veya hammadde veya ürünün depolanması gibi bir hizmet ise kesinlikle kapsamda belirtilmeli ve yönetimi FSC® sistemine dahil edilmelidir. FSC® STD 40-004 standardının 12. Maddesine göre işlem yapılmalıdır.
3. Firmamdan bağımsız başka bir satış firmam var ise FSC® belgelendirme başvurusunda ne yapmalıyım?
Örnek üzerinden açıklamak gerekirse;
Ortak mülkiyet altındaki, kağıt üretimi yapan bir fabrika, kağıttan ambalaj üretimi yapan bir başka fabrika ve bu iki fabrikanın ithalat ihracat faaliyetleri yürüten bir ticari kuruluşunuz olduğunu varsayalım. Bu firmaların FSC® sertifikasyonu için iki seçenek vardır;
1.Bütün kuruluşlar için birbirinden bağımsız FSC® belgesi alabilir ve her kuruluş FSC® uygulamalarını bağımsız olarak yönetir.
2.Bütün kuruluşları aynı belge kapsamına dahil edebilir ve bütün kuruluşların kapsama dahil olduğu bir FSC® sertifikası yayınlanabilir. Bu durumda, kuruluş FSC® STD 40-003 standardını da uygulamak durumundadır ve FSC® uygulamaları merkezi olarak yönetilir.
4. FSC® kontrol sistemleri nelerdir? Hangi sistem benim için uygundur?
FSC® kontrol sistemleri FSC® STD 40-004 standardının 8, 9 ve 10. Maddelerinde açıklanmıştır. Bu kontrol sistemleri aşağıdaki gibidir;
- Transfer Sistem: Ürün grubu düzeyinde uygulanan ve çıktıların içeriğinde kullanılan malzeme kategorisi ile aynı olan bir FSC® tanımıyla satılmasını sağlayan FSC® kontrol sistemidir.
Örnek A: Tek girdi malzemesi olan ürün grupları.

FSC® çıktısı tanım tespiti: Yukarıdaki senaryoda, tek bir girdi materyali kullanılır ve tanımı (FSC®% 100) çıktılara aktarılır.
Örnek B: Farklı malzeme kategorilerinde iki veya daha fazla girdi malzemesinin bir arada olduğu ürün grupları.

FSC® çıktısı tanım tespiti: Tablo D' de belirtilen şartlara göre, transfer sistemindeki hiç işlenmemiş malzeme (FSC®% 100) ve geri kazanılmış malzeme (FSC® Recycled x%) kombinasyonu, çıktı ürünler için bir FSC® Mix x% oranında tanımla çıkışı olmaktadır.
- Yüzdesel Sistem: Tüm çıktıların belirli bir süre içinde FSC® tanımı ve tüketici sonrası girdi oranına tekabül eden yüzde tanımıyla tüm çıktıların satılmasını sağlayan ürün grubu düzeyinde uygulanan FSC® kontrol sistemi.
Örnek C: Farklı malzeme kategorilerinden iki veya daha fazla girdi maddesinin bir arada olduğu ürün grupları.

Çıktı için FSC® tanımı aşağıdaki gibi hesaplanır:

FSC® çıktısı tanım tespiti: Yukarıdaki senaryoda, üç farklı tipteki hiç işlenmemiş malzemenin (FSC®% 100, FSC® Mix % 70 ve FSC® Controlled Wood) girdi kombinasyonu, çıktılar için bir FSC® Mix tanımına neden olur.
Örnek D: Farklı malzeme kategorilerinde iki veya daha fazla girdi malzemelerinin bir arada olduğu ürün grupları.

Çıktı için FSC® tanımı aşağıdaki gibi hesaplanır:

FSC® çıktısı tanım tespiti: Yukarıdaki senaryoda, tüketim sonrası geri kazanılmış kağıt ve FSC® Mix 70% girdi kombinasyonu, çıktılar için bir FSC® Mix tanımına yol açmaktadır.
- Kredi Sistemi: FSC® tanımlı ve tüketici sonrası girdilerin miktarına karşılık gelen bir kredi tanımı ile çıktıların bir kısmının satılmasını sağlayan ürün grubu düzeyinde uygulanan bir FSC® kontrol sistemi. Uygulanabilir dönüşüm faktörleri dikkate alındığında, FSC® tanımlı ve tüketici sonrası girdiler bir kredi hesabında FSC® kredisi olarak biriktirilebilir.
Örnek E: Farklı malzeme kategorilerinde iki veya daha fazla girdi malzemesinin bir arada olduğu ürün grupları.

“FSC® Mix Credit” iddiasıyla satılabilecek çıktı birimlerinin sayısı aşağıdaki gibi hesaplanır:

FSC® çıktısı tanım tespiti: Yukarıdaki senaryoda, geri kazanılmış malzeme (tüketim öncesi geri kazanılmış malzeme) ve hiç işlenmemiş malzemelerin (FSC® Mix 70% ve FSC® Controlled Wood) kombinasyonu çıktılar için bir FSC® Mix tanımı sonucuna varılır.
Sonuç olarak yukarıdaki örnekler ile açıklanmış FSC® kontrol sistemlerinin hangisinin size uygun olacağı kullanacak olduğunu girdilere bağlıdır. Girdilerinize göre en uygun sisteme belgelendirme kuruluşu ile birlikte karar vermeniz en doğrusu olacaktır.
5. FSC® trademark licence agreement(TLA) nedir?
FSC® ticari marka lisans sözleşmesi (TLA): FSC® ticari markalarının kullanılmasına izin veren ve belgelendirilecek olan kuruluş tarafından imzalanan yasal belge. ( Taraflar: Belgelendirilen kuruluş ve FSC®)
6. Dokümante edilmiş prosedür nedir? Prosedürde neler yazılmalıdır?
Prosedür: FSC®’nin Politika ve Standartlarının gereksinimlerini karşılamak için kullanılan süreçleri açıklar. Prosedürler şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk oluşturur, risk yönetimi için özel kontroller sağlar, iş süreçleri ve ürünler için beklentileri tanımlar ve eğitim aracı olarak da kullanılabilir. Dokümante edilmiş olması FSC®-STD-40-004 standardının gerekliliklerinden biridir.
7. FSC® markalarını ne zaman kullanabilirim?
İlk belgelendirme süreciniz tamamlanıp, FSC® sertifikanız yayınlandıktan sonra FSC® markalarını kullanabilirsiniz.
Not: FSC® Trademark Portal’a erişim için belgelendirme kuruluşunuz ile iletişime geçiniz. Tüm FSC® marka kullanımlarınız için, kullanımdan önce belgelendirme kuruluşunuzdan onay alınız.
8. FSC® belgesi olmayan bir kuruluşa FSC® sertifikalı malzeme satabilir miyim?
Evet, FSC® sertifikalı ürünler FSC® sertifikası olmayan bir kuruluşa satılabilir. Fakat, müşteriniz, sizin sattığınız FSC® sertifikalı ürünü aynı şekilde bir başka kuruluşa FSC® sertifikalı olarak satmak istiyorsa, bu durumda sizin müşteriniz de FSC® sertifikası almalıdır.
9. Promosyonel panel ve ürün üzeri etiket arasındaki fark nedir?
Ürün üzeri etiket, sadece ve sadece FSC® sertifikalı malzeme kullanılarak üretilen ve FSC® standardı etiketleme şartlarına uygun olan ürünün üzerinde kullanılmasına izin verilen FSC® etiketidir. Sadece “ürün üzeri”nde kullanılabilir. Promosyonel panel ise, promosyon amaçlı olarak fatura, irsaliye, web-sitesi, mail imzası, katalog gibi tanıtım materyallerinde kullanılabilir.
10. FSC® sertifikam yayınlandıktan sonra FSC® markalarını kullanmak için ne yapmalıyım?
Belgelendirme kuruluşunuza “FSC® Trademark Portal'ına (https://trademarkportal.fsc.org/portal/login.php) erişim için kullanıcı adı ve şifre talep ettiğinizi iletmeniz gerekmektedir. FSC® sisteminde tanımlı mail adresinize FSC® Trademark Portal'a erişim için kullanıcı adı ve şifre içeren bir mail gelecektir. Mail içindeki bilgileri kullanarak, FSC® Trademark Portal’a giriş yapabilir, firmanıza ait FSC® etiketlerini indirebilirsiniz.
11. FSC® tanımları (FSC® claim) nelerdir? Ne anlama gelir?
FSC® 100%: Yalnızca FSC® sertifikalı doğal ormanlardan veya ağaçlandırmalardan elde edilen girdilere dayalı ürünler için FSC® tanımı. (Transfer kontrol sistemi için tanımlama)
FSC® Mix x% : Aşağıdaki malzeme kategorilerinden birinin veya daha fazlasının karışımından oluşan ürünler için FSC® tanımı: FSC® 100%, FSC® Mix, FSC® Recycled, kontrollü malzeme, FSC® Controlled Wood, tüketici sonrası geri kazanılmış ve / veya tüketici öncesi geri kazanılmış malzeme. (Yüzdesel ve/veya transfer kontrol sistemi için tanımlama)
FSC® Mix Credit : Aşağıdaki malzeme kategorilerinden birinin veya daha fazlasının karışımından oluşan ürünler için FSC® tanımı: FSC® 100%, FSC® Mix, FSC® Recycled, kontrollü malzeme, FSC® Controlled Wood, tüketici sonrası geri kazanılmış ve / veya tüketici öncesi geri kazanılmış malzeme. (Kredi kontrol sistemi için tanımlama)
FSC® Recycled x% : FSC®, yalnızca geri kazanılmış kaynaklardan gelen girdiler kullanılarak geri dönüştürülmüş ürünler için yapılan tanımlama. (Yüzdesel ve/veya transfer kontrol sistemi için tanımlama)
FSC® Recycled Credit : FSC®, yalnızca geri kazanılmış kaynaklardan gelen girdiler kullanılarak geri dönüştürülmüş ürünler için yapılan tanımlama. (Kredi kontrol sistemi için tanımlama)
FSC® Controlled Wood : "FSC® Controlled Wood" tanımlı malzeme veya ürün.

FSC® Hakkında Bilginizi Sınayın

Soru 1
A firması FSC® sertifikalı B firmasından FSC® Mix Credit tanımlı kağıt satın alıyor. A firması bu kağıtları kullanarak “etiket” üretiyor. Kontrol sistemi olarak “Transfer Sistem” uygulayan A firması, müşterisi olan C firmasına etiketleri hangi FSC® tanımı ile satmalıdır?

A) FSC® Recycled 100%
B) FSC® Mix 90%
C) FSC® Controlled Wood
D) FSC® Mix 70%
E) FSC® Mix Credit
Soru 2
A firması FSC® sertifikalı B firmasından FSC® Recycled 100% ve FSC® Mix Credit tanımlı iki farklı kağıt satın alıyor. A firması, bu iki kağıdı sıvama tekniği ile birleştirerek “kutu” üretiyor. Kontrol sistemi olarak “Transfer Sistem” uygulayan A firması, müşterisi olan D firmasına kutuları hangi FSC® tanımı ile satmalıdır?

A) FSC® Recycled 100%
B) FSC® Mix 70%
C) FSC® Controlled Wood
D) FSC® Mix 100%
E) FSC® Mix Credit
Soru 3
A firmasının FSC® uygulamaları ile ilgili taraflardan gelen şikayetlere ne kadar süre içerisinde şikayetin alındığına dair geri dönüş yapılmalıdır? Ne kadar sürede şikayetler giderilmelidir?

A) 3 ay içinde şikayet alındığına dair geri dönüş, 1 yıl içinde şikayet giderilmelidir.
B) 1 ay içinde şikayet alındığına dair geri dönüş, 3 ay içinde şikayet giderilmelidir.
C) 2 hafta içinde şikayet alındığına dair geri dönüş, 3 ay içinde şikayet giderilmelidir.
D) 3 hafta içinde şikayet alındığına dair geri dönüş, 6 ay içinde şikayet giderilmelidir.
E) 1 ay içinde şikayet alındığına dair geri dönüş, 2 hafta içinde şikayet giderilmelidir.
Soru 4
A firmasının FSC® sertifikalı ürünleri ile ilgili oluşan bir uygunsuzluğu, hangi taraf/taraflara ne kadar süre içerisinde bildirmesi gerekmektedir?

A) Doğrudan etkilenen müşterilere / 5 iş günü içerisinde
B) Doğrudan etkilenen müşterilere ve belgelendirme kuruluşuna / 5 iş günü içerisinde
C) Belgelendirme kuruluşuna / 3 iş günü içerisinde
D) Doğrudan etkilenen müşterilere ve belgelendirme kuruluşuna / 10 iş günü içerisinde
E) Doğrudan etkilenen müşterilere / 1 iş günü içerisinde
Soru 5
A firması FSC® sertifikalı olarak satın aldığı bir malzemenin FSC® sertifikalı olduğunun doğrulamasını yapması için, satınalma evraklarında hangi bilgi/bilgiler kesinlikle bulunmalıdır?

A) FSC® tanımı ve tedarikçinin FSC® CoC sertifika numarası
B) Tedarikçinin FSC® lisans numarası
C) FSC® tanımı
D) Tedarikçinin FSC® lisans numarası ve FSC® tanımı
E) Tedarikçinin FSC® CoC sertifika numarası
Soru 6
A firmasının FSC® sertifikalı malzeme satın aldığı tedarikçisinin sertifika geçerlilik süresi, tedarik edilen ürün tipi ve sertifika numarası gibi bilgilerinin doğrulamasını aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile yapması en doğrusudur?

A) Tedarikçiden FSC® sertifikasının kopyasını isterim
B) Tedarikçiden mail yolu ile doğrulama yaparım
C) Gelen malzemelerin üzerinde FSC® logosu var mı diye bakarım
D) Doğrulama yapmaya gerek yoktur
E) FSC® web sitesinden doğrulama yaparım (https://info.fsc.org/)
Soru 7
Aşağıda verilen FSC® claim örneklerinden hangisi/hangileri doğrudur?

I. FSC® Mixed 70%
II. FSC® Recycled Credit
III. FSC® Mix 90%
IV. FSC® Kontrollü Malzeme
V. FSC® Recycled 100%

A) I ve IV
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) Hepsi
Soru 8
A firması FSC® sertifikalı kağıt çanta üretimi yapmaktadır. A firması bir üretiminde 1 ton kağıt üretime girdi olarak beslemiş ve 870 kg kağıt çanta üretmiştir. Bu örnekte yapılan işlemin dönüşüm faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) % 13
B) % 100
C) % 87
D) % 50
E) % 3
Soru 9
A firması FSC® sertifikalı meşe masa üretmektedir. A firmasının meşe masa üretimindeki verimliliği %54’tür. Stokunda hiç meşe masa olmadığını varsayarsak, A firması 1 yıl içerisinde üretime 50 m3 meşe kerestesi besliyor ise, 1 yıl içerisinde en fazla kaç m3 meşe masa satışı yapabilir?

A) 54 m3
B) 27 m3
C) 50 m3
D) 45 m3
E) 54 m3
Soru 10
A firması FSC® sertifikalı mobilya üretmektedir ve XXX belgelendirme kuruluşundan FSC® belgesi almıştır ve FSC® sertifika numarası XXX-COC-123456’ dır. FSC® Mix 60% tanımlı MDF’ den ürettiği bir dolabın satışını FSC® sertifikalı olarak yapmak istiyor ise satış evraklarında hangi bilgi/bilgiler bulunmalıdır?

A) FSC® Mix 60% ve XXX-COC-123456
B) FSC® Mix 60%
C) XXX-COC-123456
D) MDF dolap FSC® Mix 60%
E) FSC® sertifikalı dolap ve XXX-COC-123456
Soru 11
Bir ürün grubu listesi hazırlanırken içeriğinde bulunması gereken bilgiler hangisinde doğru verilmiştir?

A) FSC®-STD-40-004a standardına göre ürün tipleri + muhtemel FSC® çıktı tanımları + (uygulanabilir ise) ürün tipi içeriğinde kullanılabilecek ağaç türlerin bilimsel ve yerel adı.
B) FSC®-STD-40-004a standardına göre ürün tipleri + FSC® sertifika numarası + muhtemel FSC® çıktı tanımları
C) FSC®-STD-40-004a standardına göre ürün tipleri + FSC® sertifika numarası + FSC® lisans numarası
D) FSC® sertifika numarası + muhtemel FSC® çıktı tanımları + (uygulanabilir ise) ürün tipi içeriğinde kullanılabilecek ağaç türlerin bilimsel ve yerel adı.
E) muhtemel FSC® çıktı tanımları + FSC® sertifika numarası + FSC® lisans numarası
Soru 12
A firması yıllık FSC® gözetim denetimine girmiştir. Denetim sırasında 2 adet major ve 1 adet minör uygunsuzluk denetçi tarafından tespit edilmiştir. A firmasının bu uygunsuzlukları kapatması için ne kadar süresi vardır?

A) Major uygunsuzluklar için 3 ay, minör uygunsuzluk için 1 yıl süresi vardır.
B) Major uygunsuzluklar için 3 hafta, minör uygunsuzluk için 4 ay süresi vardır.
C) Major uygunsuzluklar için 5 iş günü, minör uygunsuzluk için 9 ay süresi vardır.
D) Major uygunsuzluklar için 3 ay, minör uygunsuzluk için 6 ay süresi vardır.
E) Major uygunsuzluklar için 3 hafta, minör uygunsuzluğu kapatmasına gerek yoktur.
Cevap Anahtarı
1-E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A, 6-E, 7-D, 8-C, 9-B, 10-A, 11-A, 12-A

FSC® Standart Özetleri Genel Bilgi


Tüm CoC sertifikası sahiplerine uygulanabilir olan FSC® standart ve normatif dokümanları
FSC®-STD-40-004 Chain of Custody Certification
FSC®-STD-40-004a FSC Product Classification (Addendum to FSC-STD-40-004)
FSC®-DIR-40-004 FSC Directive on Chain of Custody Certification
FSC®-POL-01-004 Policy for the Association of Organizations with FSC
FSC®-STD-50-001 Requirements for Use of the FSC Trademarks by Certificate Holders

Tamamlayıcı standart ve normatif dokümanlar (Sertifikanın kapsamına göre uygulanabilir)
Faaliyetler Uygulanabilir standart ve normatif belgeler Uygulama Örnekleri
Grup veya çok tesisli Gözetim Zinciri FSC®-STD-40-003 Chain of Custody Certification of Multiple Sites Aynı ülke sınırları içerisinde 5 farklı şehirde aynı şirket adı altında tomruktan kereste üretimi yapan kuruluş FSC® STD 40-003 Chain of Custody Certification of Multiple Sites standardını uygulamak zorundadır.
Kontrollü odun tedariki FSC®-STD-40-005 Requirements for Sourcing Controlled Wood FSC®-DIR-40-005 FSC Directive on FSC Controlled Wood FSC® Belgeli ormandan değil de FSC®-STD-40-005 Requirements for Sourcing Controlled Wood standardının gerekliliklerini karşılayan bir orman veya plantasyon kaynağından kontrollü olarak ağaç tedarik edip FSC® kapsamında üretimine dahil edecek olan firma bu standardı ve yönetmeliği uygulamak zorundadır.
Geri kazanılmış malzemelerin tedariği FSC®-STD-40-007 FSC® Standard for Use of Reclaimed Material in FSC Product Groups and FSC® Certified Projects Geri kazanılmış kağıttan oluklu karton ambalaj üreten bir firma FSC®-STD-40-007 FSC® Standard for Use of Reclaimed Material in FSC® Product Groups and FSC® Certified Projects standardını uygulamak zorundadır.
Proje sertifikasyonu FSC®-STD-40-006 V1-0 EN_Project Certification FSC® sertifikalı kereste, ahşap pencere, ahşap kapı, ahşap doğrama ve diğer orman kaynaklı olmayan malzemelerle birlikte ev inşaatı yapan bir mimarlık firması FSC®-STD-40-006 V1-0 EN Project Certification standardını uygulamak zorundadır.

FSC® Chain Of Custody (Gözetim Zinciri) Normatif Çerçevesi
Gözetim Zinciri Ana Standartı Tamamlatıcı Standartlar Diğer Normatif Dokümanlar
FSC®-STD-40-003 Chain of Custody Certification FSC®-STD-40-003 Chain of Custody Certification of Multiple Sites
FSC®-STD-40-004a Product Classification
FSC®-STD-40-005 Sourcing Controlled Wood
FSC®-STD-40-007 Souncing Reclaimed Material
FSC®-PRO-40-003 National Group Coc Criteria
Directives FSC®-DIR-40-004, FSC®-DIR-40-005

Kaynak: FSC®-STD-40-004 V3.0 EN Chain of Custody Certification, FSC®-STD-40-003 V2-1 EN COC certification of multiple sites

FSC®-STD-40-004 Chain of Custody Certification Certification (Gözetim Zinciri Sertifikasyonu)

Amaç

Bu standardın amacı, bir kuruluştaki CoC (gözetim zinciri) kapsamında, FSC® sertifikalı olarak satın alınan, etiketlenen ve satılan orman kaynaklı malzemelerin ve ürünlerin iyi yönetilen ormanlardan, kontrol edilen kaynaklardan, geri kazanılan materyallerden veya bunların bir karışımından temin edildiğini ve ilgili tanımlamaların standarda uygun ve doğru olduğunu kanıtlamak için, asgari yönetim ve üretim gereksinimlerini sağlamaktır.

Kapsam

Bu standart, FSC® sertifikalı olarak orman kaynaklı ürünlerin tedarik edilmesi, işlenmesi, etiketlenmesi ve satışı ile ilgili tüm CoC (Gözetim Zinciri) sertifikalı ve başvuru sahibi kuruluşlar için geçerli olan gereklilikleri belirleyen FSC® CoC (Gözetim Zinciri) sertifikasyonunun temel standardıdır.

Bu standart dört bölüme ayrılmıştır. Bölüm I ve II, tüm CoC sertifika sahipleri için zorunlu olan evrensel gereklilikleri kapsar. Bölüm III ve IV'te belirtilen gereksinimler, her bir farklı sertifikasyonun kapsamına uygun olarak uygulanır.

Aksi belirtilmedikçe kapsam, geçerlilik tarihi, referanslar, terimler ve tanımlar, tablolar, bilgilendirme kutuları ve ekler dahil olmak üzere bu standardın tüm yönleri normatif olarak kabul edilir.

İçindekiler Listesi

Giriş
A Amaç
B Kapsam
C Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
D Referanslar

BÖLÜM I: Genel Şartlar
1 Gözetim Zinciri yönetim sistemi
2 Malzeme tedariki
3 Malzemenin ayrıştırılması ve işlenmesi
4 FSC®’li malzeme ve ürün kayıtları
5 Satışlar
6 Yasal Ahşap Mevzuatına uygunluk

BÖLÜM II: FSC® Tanımlarının Kontrolü
7 FSC® tanımlarının kontrolü için ürün gruplarının oluşturulması
8 Transfer sistemi
9 Yüzdesel sistem
10 Kredi sistemi

BÖLÜM III: Ek Şartlar
11 FSC® ticari markası ile etiketleme şartları
12 Dış kaynak kullanım şartları

BÖLÜM IV: Tek Lokasyonlu, Çok Lokasyonlu ve Grup CoC (Gözetim Zinciri) Sertifikasyonu için Uygunluk Kriterleri
13 Tek lokasyonlu CoC (Gözetim Zinciri) sertifikasyonu uygunluğu
14 Çok lokasyonlu CoC (Gözetim Zinciri) sertifikasyonu uygunluğu
15 Grup CoC (Gözetim Zinciri) sertifikasyonu uygunluğu

Ek. A Ürün grubu örnekleri
Ek. B FSC® kontrol sistemlerinin uygulama örnekleri
Ek. C Terimler ve tanımlar

Kaynak: FSC®-STD-40-004 V3.0 EN Chain of Custody Certification

FSC®-STD-40-004a FSC® Product Classification (Addendum to FSC®-STD-40-004)(FSC® Ürün Sınıflandırması, FSC®-STD-40-004’e ilave olarak)

Ön Bilgi

Bu belge, FSC® ürün gruplarını sınıflandırmak amacıyla FSC®-STD-40-004: Chain of Custody Certification (Gözetim Zinciri Sertifikasyonu) için FSC® Standardı olarak kullanılacaktır.

Kuruluşun FSC® Chain of Custody sertifikası kapsamındaki ürün grupları, FSC® sertifika veritabanında (www.info.fsc.org) halka açık olarak listelenecektir.

Bu belge, FSC® Chain of Custody (Gözetim Zinciri) sertifikalarının kapsadığı artan ürün yelpazesini yansıtmak amacıyla düzenli aralıklarla güncellenecektir.

Kapsam

Bu standart ekinde, FSC® Ürün Gruplarını sınıflandırmak amacıyla Sertifika Sahipleri tarafından kullanılacak ürün tipi isimlendirmeleri belirtilmektedir.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük Tarihim
C Referanslarm
D Terimler ve tanımlar

FSC® Ürün Sınıflandırması
1. Ahşap Ürünler
2. Selüloz ve Kağıt Ürünleri
3. Odun Dışı Orman Ürünleri

Kaynak: FSC®-STD-40-004a V2-1 EN FSC® Product Classification

FSC®-DIR-40-004 EN CoC Certification 2018.01.30 (30.01.2018 tarihli Gözetim Zinciri Sertifikasyonu Yönetmeliği)

Ön Bilgi

FSC®, belgelendirme kuruluşlarından ve paydaşlarından, dokümante edilmiş belgelendirme sistemini daha anlaşılır hale getirmek için normatif belge sayısında bir indirim talep eden çeşitli yorumlar aldı. FSC® bu nedenle önceki tüm tavsiye notlarını “yönerge” adı verilen tekli dokümanlar halinde birleştirdi. Bir direktif, tek bir standartla ilgili olarak verilen tüm tavsiye notlarını içerir. Bir standartla olan ilişki doküman koduna yansır. Yeni tavsiye notunun onaylandığı durumlarda, bunlar yönergeye eklenecek ve gözden geçirilmiş belge yeniden düzenlenecektir.

Bu belgenin amacı, FSC® onaylı belgelendirme kuruluşları ve sertifika sahipleri tarafından gereksinimlerin anlaşılmasını ve uygulanmasını standartlaştırmaktır.

Bu belge gerektiğinde revize edilecektir. Yönergenin içeriği, mümkün olan her ana derlemede ilgili standartlara dahil edilecektir.

Direktifteki değişiklik ve değişiklikler derhal FSC®’ye bildirilecektir.

Kapsam

Bu doküman, FSC®’nin FSC®-STD-40-004’te yer alan gereksinimlerin resmi yorumunu sağlar.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük Tarihi
C Referanslar
D Bu Yönetmelik ile Değiştirilen FSC® Normatif Dokümanları
E Terimler ve Tanımlar

Bölüm I Genel Konular
Bölüm II FSC® Tavsiyeleri
- Tavsiye No 40-004-01 FSC® Sertifikalı Gözetim Zinciri Taşeronları
- Tavsiye No 40-004-02 Sertifika verildikten sonra, şirket ürünleri ne zaman FSC® logosunu kullanmaya hak kazanacak?
- Tavsiye No 40-004-03 Yonga ve elyaf bazlı ürünler için etiketleme eşiği %50’ye düşürüldü (düzeltildi)
- Tavsiye No 40-004-04 Kontrolsüz yan ürünlerin kullanımı (yürürlükten kaldırıldı)
- Tavsiye No 40-004-05 Satış ve teslimat belgelerindeki FSC® tanımlarının belirlenmesi
- Tavsiye No 40-004-06 Bir ürünün hangi bileşenlerinin sertifikalandırılması gerekiyor?
- Tavsiye No 40-004-07 FSC® sertifikalı olmayan açık artırma kuruluşları aracılığıyla FSC® sertifikalı ürünlerin satışı
- Tavsiye No 40-004-08 Uygun olmayan ürün
- Tavsiye No 40-004-09 Küçük bileşenler
- Tavsiye No 40-004-10 Yasal ahşap mevzuatının gerektirdiği bilgilere erişim
- Tavsiye No 40-004-11 Ticaret ve gümrük yasaları
- Tavsiye No 40-004-12 Tüketim öncesi geri kazanılmış odunun The European Union Timber Regulation (EUTR) (Avrupa Birliği Ahşap Yönetmeliği)’ne uygunluğu
- Tavsiye No 40-004-13 Tüketim öncesi geri kazanılmış kağıdın, tüketim sonrası geri kazanılmış kağıt ve FSC® sertifikalı malzemeler ile eşdeğer sınıflandırılması
- Tavsiye No 40-004-14 Tedarik zinciri bütünlüğü
- Tavsiye No 40-004-15 FSC® sertifikalı bileşenlerden ayırt edilemeyen naturel malzemeler (düzeltildi)
- Tavsiye No 40-004-16 Taşeron olarak faaliyet gösteren bağlantısız kuruluşlar
- Tavsiye No 40-004-17 %100 Geri kazanılmış ürünlerin FSC® Mix olarak tanımlanması

Kaynak: FSC®-DIR-40-004 EN CoC Certification 2018.01.30

FSC®-POL-01-004 Policyforthe Association of Organizations with FSC® (FSC®’li Kuruluşlar Birliği Politikası)

Ön Bilgi

FSC®’nin amacı, dünya ormanlarının çevre odaklı, sosyal açıdan faydalı ve ekonomik açıdan uygun bir şekilde yönetimini teşvik etmektir. FSC® ile kabul edilemez ormanlarla ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluşlar arasındaki ilişkinin FSC®'nin itibarına ve nihayetinde görevini yerine getirme kabiliyetine zarar verdiği giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu endişeyi gidermek için, Mart 2007'de FSC® Yönetim Kurulu, FSC® Uluslararası Merkezi'ni üçüncü tarafların FSC® ile iş birliği için kriterler geliştirmeye zorladı.

Bu politika ile FSC®, sorumlu orman yönetiminin temel esaslarına bağlı olmayan kuruluşları tanımlamayı ve FSC® ile ilişkilerini kötüye kullanmalarını önlemeyi beklemektedir.

FSC® ticari marka lisanslarının ve FSC® belgelerinin FSC® ile ilişkili kuruluşlara orman yönetimi, gözetim zinciri ve / veya kontrollü ahşap FSC® belgesi verilmesi ve sürdürülebilirliği ile özellikle ilgilidir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Kapsam

Bu Politika, FSC® ile ilişkili olan veya olmak isteyen kuruluşların kabul edilemez faaliyetleri ve ayrışma mekanizması hakkında FSC®'nin nasıl konumlanacağı bilgisini içerir.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük Tarihi
C Referanslar
D Terimler ve Tanımlar

Bölüm I Politika Öğeleri
Bölüm II Politika Uygulamaları

Kaynak: Policy for the Association of Organizations with FSC (FSC’li Kuruluşlar Birliği Politikası)

FSC®-STD-50-001 V2.0 Requirements for Use of the FSC® Trademarks by Certificate Holders (Sertifika Sahipleri tarafından FSC® ticari markalarının kullanımı için gerekli şartlar)

Amaç

Bu standardın amacı, FSC® sertifikalı ürünlerin etiketlenmesinde ve tanıtımında ve FSC® sertifikası sahiplerinin FSC® sertifikasyonunun tanıtımında asgari gereklilikleri belirlemek ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Kapsam

Bu standarda bağlılık, FSC® ticari markalarını doğru kullanma şeklini belirlediği için, FSC® ticari markalarını kullanma hakkına sahip olan tüm FSC® sertifika sahipleri için zorunludur. Standart, FSC® sertifikalı ürünlerde FSC® ticari markalarının kullanımını, FSC® sertifikalı ürünlerin tanıtımında ve kuruluşun FSC® sertifika sahibi olarak statüsünün tanıtımında kullanılmasını kapsar. Bu standart ayrıca, tüm sertifika sahiplerinin FSC® ticari markalarını kullanmalarının FSC® tarafından onaylanmış sertifikalandırma kuruluşları tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması için temel oluşturur.

FSC®'nin faturalarda ve teslimat belgelerindeki FSC tanımı unsurları, gözetim zinciri standardı FSC®-STD-40-004'te tanımlanır ve bu şartlardan etkilenmez.

İçindekiler Listesi

Giriş
Sürüm geçmişi

A Amaç
B Kapsam
C Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
D Referanslar

BÖLÜM I: Genel Şartlar
1 FSC® ticari markalarını kullanmak için temel kurallar
2 FSC® ticari markalarını kullanımı ile ilgili kısıtlamalar

BÖLÜM II: Ürünlerin Üzerinde FSC® Etiketi Kullanma
3 FSC® etiketi seçimi
4 Etiketleme için gerekli şartlar

BÖLÜM III: FSC® sertifikalı ürünlerin ve FSC sertifikasyonunun tanıtımı
5 Promosyonel unsurlar
6 Promosyonel kullanım şartları
7 Promosyonel ticari marka kullanımına ilişkin kısıtlamalar

BÖLÜM IV: Ürün Üzeri Etiketleme ve Promosyonel tanıtım için grafik kuralları
8 FSC® ürün üzeri etiketleri ve FSC® logosu
9 ‘Forests For All Forever’ ticari markaları
10 FSC® ticari markalarının yanlış kullanımı

Ek. A Ticari Marka Kullanımı Yönetim Sistemi
Ek. B Grup, çoklu lokasyonlu ve proje sertifikası sahipleri için ek ticari marka kullanımı kuralları
Ek. C FSC® ve FSC® tanımına sahip ürünler nasıl ifade edilir?
Ek. D Terimler ve tanımlar

Kaynak: FSC®-STD-50-001 V2.0 EN Requirements for use of the FSC® trademarks by Certificate Holders (Sertifika Sahipleri tarafından FSC® ticari markalarının kullanımı için gerekli şartlar)

FSC®-STD-40-005 V3.1 Requirements for Sourcing Controlled Wood (FSC® Kontrollü Odun Kaynağı Kullanımı için Gereksinimler)

Amaç

Bu standart, kabul edilemez kaynaklardan gelen malzemelerin tedarik edilmesinden kaçınmak için FSC® Gözetim Zinciri sertifikalı kuruluşların durum tespiti sisteminin gereklilik şartlarını ortaya koymaktadır. Kabul edilemez kaynaklardan gelen malzeme FSC® Mix ürünlerinde kullanılamaz. Kabul edilemez kaynakların beş tanesi aşağıda sıralandığı gibidir:
1) Yasadışı hasat edilmiş odun;
2) Geleneksel ve insan haklarına aykırı olarak hasat edilmiş odun;
3) Yüksek koruma değerlerinin yönetim faaliyetleri tarafından tehdit edildiği ormanlardan odun;
4) Plantasyona veya orman dışı kullanıma dönüştürülecek ormanlardan elde edilen odun;
5) Genetiği değiştirilmiş ağaçların dikildiği ormanlardan elde edilen odun.

Kapsam

Bu standart, FSC® tanımı olmadan tedarik edilen malzemelere ilişkin riski değerlendirmek ve azaltmak için durum tespiti sisteminin gerekliliklerini belirler.

Başlıca uygulamasında, bu standart kabul edilemez kaynaklardan tedarik edilme riskini değerlendirmek için ulusal veya uluslararası risk değerlendirmelerinin kullanılmasını gerektirir. Malzemenin kaynağı için belirtilmiş veya belirtilmemiş risk veya tedarik zincirinde karışım riski belirlendiğinde, riski azaltmak için organizasyon tarafından kontrol önlemleri alınması gerekmektedir.

Bu standart, sertifikası kapsamına kontrollü odun dahil etmek isteyen FSC®-STD-40-004 Gözetim Zinciri Sertifikası'nı kullanan kuruluşlar için geçerlidir. Bu tür kuruluşlar, FSC sertifikalı olmayan malzemeyi FSC Controlled Wood ve / veya FSC Mix ürünlerinin üretilmesi ve satılması amacıyla kabul edilebilir olduğunu doğrulamak için uygulayabilir. FSC® sertifikalı kuruluşlardan FSC® Controlled Wood tanımı ile malzeme tedariki için bu standart uygun değildir.

Aksi belirtilmedikçe kapsam, yürürlük tarihi, referanslar, terimler ve tanımlar ile tablolar ve ekler dahil olmak üzere bu standardın tüm yönleri normatif olarak kabul edilir.

İçindekiler Listesi

A Amaç
B Kapsam
C Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
D Referanslar
E Terimler ve Tanımlar

BÖLÜM I: Durum Tespiti Sistemi (DDS)
1 Durum tespiti sisteminin uygulanması ve sürdürülebilirliği
2 Malzeme hakkında bilgi edinmek
3 Risk değerlendirmesi
4 Risk indirgeme

BÖLÜM II: Kalite Yönetim Sistemi
5 Yetkinlik, dokümantasyon ve kayıtlar 6 Kamuya açık bilgi
7 Tarafların katılımı ve şikayetler

Ek. A Kuruluş tarafından risk değerlendirmesi
Ek. B Tarafların danışmanlığı için minimum gereklilikler
Ek. C Uzman nitelikleri için minimum gereklilikler
Ek. D Kontrollü kaynak değerlendirme sürecinin özeti (bilgilendirme amaçlı)
Ek. E Geliştirme rehberliği ve kontrol önlemleri örnekleri (bilgilendirme amaçlı)
Ek. F FSC® Fiber Test programına katılım (bilgilendirme amaçlı)
Ek. G Genişletilmiş kuruluş risk değerlendirme şablonu (bilgilendirme amaçlı)
Ek. H Standardın 2-1 ve 3-1 sürümleri arasındaki değişikliklerin matrisi (bilgilendirme amaçlı)

Kaynak: FSC®-STD-40-005 V3.1 EN Requirements for Sourcing FSC® Controlled Wood (FSC® Kontrollü Odun Kaynağı Kullanımı için Gereksinimler)

FSC®-STD-40-003 V2.1 EN Chain of Custody Certification of Multiple Sites (Çok Lokasyonlu Kuruluşların Gözetim Zinciri Sertifikasyonu)

Ön Bilgi

FSC Normatif Çerçevesi, her büyüklükteki ve organizasyonel yapıdaki Kuruluşların Gözetim Zinciri (COC) sertifikası için farklı seçenekler sunar. Orman ürünleri satan ve / veya işleyen şirketler için üç tip FSC COC sertifikası vardır:
1) Tek lokasyonlu Gözetim Zinciri sertifikası; genellikle tek bir tesise sahip kuruluşlar için geçerlidir. Ancak, belirli koşullar altında, tüm tesisler aynı gözetim zinciri işleminin bir parçası olduğu sürece sertifika kapsamına ek tesisler eklenebilir. Bu sertifikasyon modeli için uygunluk kriterleri, bu standardın 1. Maddesinde açıklanmıştır.
2) Çok lokasyonlu Gözetim Zinciri sertifikası; ortak mülkiyet veya yasal / sözleşmeye bağlı sözleşmelerle bağlantılı büyük kuruluşların sertifikalandırılması için tasarlanmıştır. Bu model, merkezi bir FSC yönetimi ve iç kontrol işlevinden yararlanabilecek büyük kuruluşlar için sertifikasyonu kolaylaştırır ve daha ucuz hale getirir. Bu sertifikasyon modeli için uygunluk kriterleri, bu standardın 2. maddesinde açıklanmıştır.
3) Grup Gözetim Zinciri sertifikası; bir grup oluşturarak, sertifikasyon maliyetlerini paylaşarak ve seçilen bir Ofisin Merkez işlevi tarafından sağlanan teknik destek ve kontrollerden yararlanarak FSC sertifikasyonuna daha kolay erişebilecek bağımsız küçük kuruluşların sertifikasyonu için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sertifikasyon modeli için uygunluk kriterleri, bu standardın 3. Maddesinde açıklanmıştır.

Amaç

Bu belgenin amacı, Chain of Custody (Gözetim Zinciri) sertifikasyonunun kurulması ve yönetimi için birden fazla lokasyonla birlikte şart ve koşulları sağlamaktır.

Kapsam

Bu belgedeki şartlar, bir sertifika kapsamında birden fazla lokasyon dahil etmek isteyen FSC Chain of Custody (Gözetim Zinciri) operasyonları tarafından yerine getirilir.

İçindekiler Listesi

A Amaç
B Kapsam
C Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
D Referanslar
E Terimler ve Tanımlar

BÖLÜM I: Statüye Uygunluk
1 Birden fazla lokasyonla tek lokasyonlu GZ sertifikasyonu statüsüne uygunluk
2 Çok lokasyonlu GZ sertifikasyonu statüsüne uygunluk
3 Grup GZ sertifikasyonu statüsüne uygunluk

BÖLÜM II: Çok lokasyonlu ve Grup GZ sertifikasyonu için özel gereklilikler
4 Yönetim ile ilgili gerekli koşullar
5 Merkez Ofis için gerekli koşullar
5.1 Kalite yönetimi
5.2 Sertifika Yöneticisi ve Merkez Ofisi denetçilerinin uygunluğu
5.3 Merkez Ofis Denetim Programı
5.4 Katılımcı Lokasyonlara bilgi ve doküman sağlanması
5.5 Sertifika kapsamındaki Katılımcı Lokasyonların sayısı ve artış miktarı
6 Katılan Lokasyonlar için gerekli koşullar

Ek. A Tek Lokasyonlu, Çok Lokasyonlu ve Grup GZ gerekliliklerinin karşılaştırılması
Ek. B Düzeltici Faaliyet Raporlarının Merkez Ofis tarafından verilmesine ilişkin koşullar

Kaynak: FSC®-STD-40-003 V2.1 EN Chain of Custody Certification of Multiple Sites (Çok Lokasyonlu Kuruluşların Gözetim Zinciri Sertifikasyonu)

FSC®-STD-40-007 FSC® Standard for Use of Reclaimed Material in FSC® Product Groups and FSC® Certified Projects (FSC® Ürün Gruplarında ve FSC® Sertifikalı Projelerde Geri Kazanılmış Malzemelerin Kullanımı Standardı)

Ön Bilgi

Bu standart ilk olarak, Ekim 2005 ve Ekim 2007 arasında FSC®-STD-40-004 V1 FSC® Chain of Custody Standard for Companies Supplying and Manufacturing FSC® certified Products (FSC® Sertifikalı Ürün Tedarik eden ve Üreten Firmalar için Gözetim Zinciri Standardı)’ı gözden geçirme sürecinde FSC® Teknik Çalışma Grubu tarafından geliştirilmiştir.

Bu standardın yayınlanmasındaki amaç, kuruluşların FSC®-STD 40-004'e göre FSC® sertifikalı bir üründe kullanılmak üzere veya FSC®-STD-40-006'ya göre FSC® sertifikalı bir projede, sertifikalandırılmamış geri kazanılmış malzeme tedarik etmek istedikleri durumlarda FSC® Gözetim Zinciri standartları setini tamamlamaktır.

Standart ile ilgili sertifika sahiplerinden ve belgelendirme kuruluşlarından alınan geri bildirimler dikkate alınarak FSC® STD 40-007'nin 2.0 sürümü geliştirilmiştir.

Kapsam

Bu standart FSC®-STD-40-004 veya FSC®-STD-40-006'ya göre sertifikalandırılmış kuruluşlar tarafından tedarik edilen ormancılık esaslı girdilerin (bambu ve mantar gibi malzemeler dahil) FSC® Ürün Gruplarında ve FSC® Sertifikalı Projelerde kullanılmak üzere satın alınması, doğrulanması ve sınıflandırılması için yerine getirilmesi gereken şartları içerir.

Bu standartta ayrıca, bir kuruluşun geri kazanılmış malzeme girdileri için doğrulama programının tanımlanması ve uygulanmasına ilişkin hükümleri, bunların miktar, kalite ve FSC® gereklilikleriyle ilgili olarak doğruluğunu sağlamayı amaçlayan şartlar da belirtilmektedir.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
C Referanslar
D Terimler ve Tanımlar
1 Geri kazanılmış orman kaynaklı malzeme alımı
2 Tedarikçi doğrulama ve izleme
3 Tedarik edildikten sonra malzeme kontrolü ve sınıflandırma
4 Tedarikçi Denetim Programı

Ek. I Geri kazanılmış ahşap malzeme örnekleri
Ek. II Geri kazanılmış kağıt malzeme örnekleri

Kaynak: FSC®-STD-40-007 FSC® Standard for Use of Reclaimed Material in FSC® Product Groupsand FSC® Certified Projects (FSC® Ürün Gruplarında ve FSC® Sertifikalı Projelerde Geri Kazanılmış Malzemelerin Kullanımı Standardı)

FSC®-STD-40-006 V1.0 FSC® CoC Standard for Project Certification (Proje Sertifikasyonu için Gözetim Zinciri Standardı)

Özet

Bu standart, bir projenin FSC® sertifikası için ve FSC® sertifikalı ahşap malzeme / ürünler kullanan projelerle ilgili tanıtım taleplerinde FSC® Ticari Markalarının kullanımı için gereksinimleri belirtir. Bu standardın amaçları doğrultusunda, bir proje, tek bir nesnenin yenilenmesi veya bir kereye mahsus üretimi veya herhangi bir ebat veya ölçekte benzer veya ilgili nesneler kümesi olarak tanımlanır. Bir proje, örneğin, bir ofis binası, bir ev alt bölümü, bir inşaat mühendisliği projesi, etkinlik alanı altyapısı (konser alanı, oturma alanı), bir yelkenli, vb. olabilir.

Bu standardın amacı, proje yöneticisinin veya sahibinin FSC® sertifikalı ahşabın kaynağı veya içeriği ile ilgili tanıtım taleplerinde bulunmak istediği projelerin uygun değerlendirilmesi için bir takım asgari şartlar sağlamaktır.

Bu standart, tüccarlar veya bu standardın kapsamına giren ürünlerin üreticileri olarak projelere katılan bireysel şirketler için gözetim zinciri sertifikasyonu ile ilgili FSC® gerekliliklerini sağlamaz. Bir proje için FSC® sertifikası almak isteyen kuruluşlar, uygun bir FSC® gözetim zinciri standardına göre değerlendirilmek için FSC® akreditasyonlu bir belgelendirme kuruluşuna başvurmalıdır.

Kapsam

Bu standart, FSC® onaylı ve / veya tüketici sonrası geri kazanılmış ahşap malzeme ürünler kullanan ve üçüncü tarafların onaylanması ve / veya FSC® ticari markalarının kullanımının onaylanmasının istendiği projeler için geçerlidir.

Spesifik olarak proje için alınan FSC sertifikalı ahşap ürünlerinin işlemesini yapacak olan yüklenici/alt-yüklenici statüsündeki tüzel kişi veya kuruluşlar da proje kapsamına dahil edilebilir. Bu kapsamda çalışacak olan yüklenicilerin kendilerine ait gözetim zinciri sertifikası olmasına gerek olmamakla birlikte, FSC® sertifikalı tedarikçilerden satın alınmış malzeme ve ürünleri standart amacına uygun işlemeleri gerekmektedir.

Bu bakımdan, bu standart yalnızca taşeron olarak da faaliyet gösteren, proje için özel bir parça üreten ve / veya proje için ahşap ya da ürünün kurulumunu yapan (örn. inşaat müteahhitleri) ahşap ürünlere ve önceden monte edilmiş / imal edilmiş ürün (örn. Özel yapım merdiven) tedarikçilerine uygulanabilir.

İçindekiler Listesi

A Kapsam
B Yürürlülük ve Geçerlilik Tarihi
C Referanslar
D Terimler ve Tanımlar

Bölüm 1: Kalite sistemi gereklilikleri
1 Proje yöneticisi ve proje üyeleri
2 Sorumluluklar
3 Dokümante edilmiş prosedürler
4 Eğitim
5 Dokümantasyon ve kayıtlar

Bölüm 2: Ahşap tedariki
6 Malzeme girişleri
7 Malzeme özellikleri
8 Malzemenin teslim alınması ve depolanması

Bölüm 3: Projenin FSC® sertifikası başvurusu için gereklilikler
9 FSC®'ye başvuru yapan kuruluşa ait projenin kaydı için gereklilikler
10 FSC® proje sertifikasyonunun tam veya kısmi olabilmesi için gereklilikler

Bölüm 4: FSC® Ticari Markalarının ve FSC® Etiketinin tanıtım amaçlı kullanımı
11 Kullanım koşulları
12 FSC® tanıtım tanımlamaları
13 FSC® etiketinin kullanımı

Bölüm 5: Diğer hususlar
11 Yenileme/Restorasyon projeleri

Ekler
Ek. 1 Terimler ve tanımlar
Ek. 2 Geri kazanılmış ahşap malzeme kategorileri

Kaynak: FSC® STD 40-006 V1.0 EN FSC® CoC Standard for Project Certification (Proje Sertifikasyonu için Gözetim Zinciri Standardı)