BM TRADA, Q-Mark Ürün Belgelendirme hizmetini 1974 yılından bu yana tüm dünyada sunmaktadır ve UKAS tarafından akredite edilmiştir

EN 1634-1 Yangına Dayanıklı Kapı Belgelendirmesi

Yangına Dayanıklı Kapı Nedir? Prestij sahibi üretici ve imalatçı firmalar kendi ürün ve servislerini, diğerlerinden nasıl farklı kılacaklar?

Yangına dayanıklı kapılar kompleks ürünlerdir. Titizlikle tasarlanmış ve bütün kritik bileşenlerinin doğru şekilde bir araya getirilmiş halde üretilmesi gerekmektedir – kapı kanadı, kapı kasası, cam üniteler, metal, plastik aksamlar ve fitil vb… Kapının imalat, üretim ve montajından kaynaklanan herhangi bir hata doğrudan kapının yangına dayanıklılık süresini etkiler. öyle ki, yapılan test sonuçlarına göre 60 dakika dayanması gereken bir kapının 10 dakikadan kısa bir sürede yandığı tespit edilmiştir.

Bağımsız ve Tarafsız Belgelendirme

Test işlemi sadece belirli bir ürünün belirli bir zamandaki performansını gösterir ancak belgelendirme faaliyeti, aynı şartlarda üretilen bütün ürünlerin aynı seviyede performans verdiğini ispatlamak üzere yapılan denetimdir. Yangına dayanıklı kapı belgelendirmesi ahşap, çelik ve kompozit kapı setlerini kapsamaktadır.

Belgelendirme Kategorileri

 • Kapı seti imalatçıları – kendi tasarımlarını kullanır ve kapı setlerini tamamıyla kendileri imal eder.
 • İşlenmemiş kapı paneli tedarikçileri – kendi tasarımını kullanır, fakat ürettikleri ürünleri tamamlanmış kapı setlerine dönüştürülmek üzere üreticilere satarlar.
 • Kapı üreticileri – Q-Mark onaylı işlenmemiş kapı panellerini kullanarak kapı setleri üretirler.
 • Sertifikalı montajcılar – Yangına dayanıklı kapı setlerini uygun bir standarda göre montajını yapar.

Kapıların Yangına Dayanıklılık Testleri

Bir kapının yangına dayanıklılığı, gerçekleştirilecek yangın dayanıklılık testi ve bu testin değerlendirilmesi ile tespit edilir.Bir yangına dayanıklılık testi doğrudan doğruya bir yakma işlemi olup, en basit şekilde, bir kapı numunesinin uygun destekleme yapısına monte edilerek test edilmesi olarak açıklanabilir.

Yangın Testi

Kapıların yangına dayanıklılık testi BS 476: Kısım 22 ve uyumlaştırılmış hali olan BS EN 1634–1 standartlarında belirtilen metotlara göre yapılmaktadır.

Test Yöntemi

Testler kapıların son kullanım amaçlarına uygun olarak tasarlanır. örn; kapılar kendilerini destekleyen uygun bir yapı içerisine monte edilir. Test edilecek numune ve herhangi bir ilgili destekleyici yapı, 3m x 3m boyutlarındaki bir kasa içine yerleştirilir ve bu kasa fırının ön yüzüne monte edilir. Fırının içindeki sıcaklık uluslararası kabul görmüş bir zaman/sıcaklık rejimine göre kontrol altında tutulur.

Ortam tamamen alev aldıktan sonra oluşan koşulları canlandırmak amacıyla zaman/sıcaklık ve basınç rejiminin standartlar içinde olması istenir. Tutuşma noktası, yangın bölmesindeki tüm nesnelerin alev aldığı noktadır.

Gerçek bir yangında, tamamen tutuşmaya kadar geçen süre aşırı uzun ya da aşırı kısa olabilir. Bu; yangın yükü, oda boyutları, şekli ve kullanılan havalandırmanın nitelikleri gibi yönlerden kontrol edilir. Tamamen tutuşma noktasının belirsiz olduğu düşünülürse, söz konusu tamamen tutuşma noktasından başlayan ve yangının büyüme süresinin ihmal edildiği bir yangın simülasyonu oldukça makuldür.

Test, istenildiği kadar – 30, 60, 90, 120 dakika vs. – ya da örnek başarısız oluncaya ve teste devam etmek riskli olana kadar sürdürülür.

Test Raporları

Test sona erince, test edilen numunenin tüm üretim ayrıntılarıyla birlikte, boyutları ve yapılandırmasıyla ilgili bilgileri de içeren bir rapor hazırlanır. Test raporu tümüyle gerçek verilere dayanan bir doküman olup, test edilen numunenin başarısız olma sürelerini belirtir.Test mühendislerinin yapmış olduğu gözlemler, fırını gösteren grafikler ve numunenin ulaştığı sıcaklık derecesi ve (varsa) sapmalar da dahil olmak üzere diğer ilgili bilgiler de test raporunda belirtilir. Test raporlarında istendiğinde, test edilen numunenin sonucuna ilişkin yangına dayanıklılık durumu ile ilgili yorum yapılabilmektedir.

Genel Kıymetlendirme Raporu (Global Assesment Report)

Test raporları yalnızca test edilen örnekle ilgilidir ve tasarım üzerinde herhangi bir varyasyona izin vermez. İngiliz ya da Avrupa Standartlarına göre test edilen bir yapıda yapılan değişiklikler için ya yeni bir yangın testine ya da bir değerlendirmeye gerek duyulmaktadır. Genel Kıymetlendirme Raporunun kapsamı test edilen numunenin büyüklüğü ve konfigürasyonuna bağlı olarak raporu hazırlayan uzman tarafından masa başı çalışması olarak tespit edilir. Bu nedenle, teste başlamadan önce test laboratuarıyla müşteri arasında, müşterinin piyasaya satmak istediği ürün yelpazesinin tamamı için istediği şeylerin tesis edilebilmesi amacıyla görüşmeler yapılması önemlidir.

Laboratuvar, hedeflenen son kullanıcı uygulamaları için tek bir testin uygun olup olmayacağı ya da bir dizi test gerekip gerekmeyeceği konusunda önerilerde bulunacaktır. Test başarı ile tamamlandıktan sonra tüm varyasyonlar ve test sonuçları tek bir dokümanda toplanacak şekilde raporlanır. Hazırlanan genel değerlendirme raporu, kapsamı net bir şekilde açıkladığı için belgelendirme sürecinin vazgeçilmezidir.

Kıymetlendirme tasarımın aşağıda belirtilen yönlerini kapsar;

 • Kanat boyutları nasıl ayarlanmalı ve kanat boyutu ayarının doğru olup olmadığı
 • Üst panellerin kullanımı ve yerleştirilmesi.
 • Kanat boyutlarındaki artışlar (yükseklik ve genişlik).
 • Kapı setlerinin yapılandırılmasındaki değişiklikler (tek kanatlı, çift kanatlı, tek yönlü, iki yönlü).
 • Cam pencerelerin kullanımı ve yerleştirilmesi.
 • Çeşitli cam tiplerini kullanabilme olanağı.
 • Uygunsa, kapı kasası varyasyonları.
 • Duman kontrol gereklilikleri.

Test ve Genel Kıymetlendirme Raporlarının Oluşturulması - Belgelendirme Tetkik - Son Değerlendirme

Belgelendirme Esasları

Belgelendirme, akredite ve bağımsız bir otorite tarafından gerçekleştirilen bir denetim faaliyetidir Ürün tasarımının, yangın testi ve test raporlarına göre yangın performans şartlarını karşıladığı kontrol edilir.

 • Üretim yeri incelemesi sonucunda, üretilen her ürünün mevcut tasarıma göre imal edildiği doğrulanır.
 • Her ürünün, yapılan testler ve üretim yeri incelemesi sonucunda yangına dayanıklılık şartlarını karşıladığı doğrulanır.
 • Yılda bir kez gerçekleştirilecek kalite yönetim sistemi denetimleri ve 3 yılda bir kez yapılacak olan yangına dayanıklılık testleri sonucunda ürünlerin yangına dayanıklılıklarının devamlılığının sağlandığı kontrol edilir.

BM TRADA Belgesinin Avantajları

Belgelendirme hizmetinde BM TRADA müşterilerine büyük bir farklılık sunmaktadır:

 • Tüketiciye verdiği emniyet ve güven duygusu.
 • Tüketici nezdinde üretici firmaya sağladığı güvenilirlik.
 • Ürünün, olası bir yangında taahhüt edilen sürede dayanacağını gösteren güvencedir.

Bir Ürünün Belgeli Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Q-Mark belgesine sahip yangına dayanıklı kapılar üzerlerinde aşağıdaki bilgilerin bulunduğu özel etiket veya pimlerle işaretlenir;

 • Ürünün yangına dayanma süresi.
 • Yangın kapısı üreticisi.
 • Sertifika numarası.