Sıkça Sorulan Sorular

Kalite nedir?
Kalite, müşteri isteklerine uygunluktur. Müşteri istekleri, sadece ürün kalitesini değil; ürünü sunarken ortaya koyduğumuz hizmeti de kapsar. Ürüne ait belirlenen teknik özelliklerin yerine getirilmesi tek başına yeterli olmayıp; müşteri tarafından talep edilen istekleri karşılaması beklenen asıl sonuçtur.
Kalite Yönetim Sistemi nedir?
Bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Kurulacak ve sürekli yürütülecek bu sistem ile, beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.
ISO 9001 belgesi kaç yıllığına verilir?
Belge 3 yıllığına verilmektedir ve 3. yılın sonunda belge yenileme denetimi yapılarak, uygun bulunur ise belgeniz yenilenmektedir.
Denetimler ne şekilde yürütülür?
Belge alındıktan sonra takip eden 3 yıl içerisinde yılda en az 1 kez olmak üzere ara denetimler ( gözetim denetimleri) gerçekleştirilir. Bu denetimler haricinde gerek duyulduğunda (uygunsuzluklar tespit edildiğinde) 4 - 6 aylık sıklıklar ile tekrarlanabilmektedir. Normal şartlarda ise belgelendirme kuruluşları 9 aylık periyotlarda denetim yapmaktadırlar.
Dış kaynaklı doküman nedir?
Dış kurum / kuruluşlar tarafından hazırlanan (müşteri dokümanları, kataloglar) ve çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken standartlar (ISO 9001 standardı gibi ) bu kapsamda değerlendirilir.
İç tetkik nedir ve hangi periyodlarda gerçekleştirilir?
İç tetkik ISO 9001 standardı gereği yürütülen, sistemin kuruluş içerisindeki etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan incelemedir. Tetkikte amaç “Üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil.” Elbirliği ile zayıf ve geliştirilecek yanların objektif olarak tespiti, oluşabilecek problemlerin önceden tahmini ve sistemin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. Denetim periyodu, faaliyetin ürün kalitesi açısından kritikliği ve geçen dönemlerde yaşanan problemlerin derecesi – sayısı doğrultusunda azalıp artabilmektedir. Ancak sorunsuz bir faaliyetin dahi tutarlılığının gözlenmesi açısından yılda en az bir defa denetlenmesi faydalı olabilir.
Kalite Sistemi ile ilgili olarak hangi eğitimlerin alınmış olması gereklidir?
Kalite yönetim sisteminin kuruluş aşamasından itibariyle sırasıyla;
 • Kalite Bilinçlendirme ve TKY Eğitimi
 • ISO 9001 Temel Eğitim
 • ISO 9001 Dokümantasyon Eğitimi
 • İç Kalite Denetçisi Eğitimi
 • Veri Analizi Eğitimi
 • Süreç Yönetimi Eğitimi
Kalite yönetim sistemi dokümanlarımız nelerdir?
 • Kalite El kitabı
 • Prosedürler / Süreçler
 • Talimatlar
 • Formlar
 • Planlar
 • Standartlar, vb.
ISO 9001 Standardının faydaları nelerdir?
Müşteriler bir işin can damarlarıdır ve müşterileri memnun edip onların devamlılığını sağlamak için ürününüz veya servisiniz müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir. ISO 9001 müşterilerinizin isteklerini karşılayabilmeniz ve aşmanız için işinizi yönetirken denenmiş ve test edilmiş sistematik bir yaklaşımın çatısını sağlamaktadır.
ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 9001 ve ISO 14001 ile birlikte uygulanabilir mi?
Evet. ISO 45001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile kaynaşabilecek şekilde tasarlanmıştır.